Đăng ký thành công!
Vui lòng theo đường dẫn từ e-mail đã gửi đến

Nghệ thuật và bóng đá. Đội tuyển các nước tham gia World Cup trong mắt nhà thiết kế Nga

Theo dõi Sputnik trên
Nhà thiết kế thành phố Tula Alexei Belous cứ mỗi ngày lại tạo ra một áp phích cho World Cup 2018.

Dự án của ông Alexei Belous có tên là FOOT44. Hiện nay dự án đã bao gồm gần như toàn bộ các bức hình minh họa cho các đội tuyển tham gia World Cup 2018. Tới khi bắt đầu diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới, mỗi đội tuyển trong tổng số 32 đội tuyển sẽ có áp phích riêng của mình.

Alexei nói rằng trước khi làm áp phích, ông nghiên cứu rất kỹ thông tin về đất nước, từ lịch sử, văn hóa cho tới di sản bóng đá, Mỗi bức áp phích nhà thiết kế Belous lại tạo ra với một phong cách riêng.

Những bức áp phích rực rỡ, đặc biệt mà tác giả là một nghệ sĩ-nhà thiết kế Nga trong chùm ảnh của Sputnik.

© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Peru - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Peru - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
1/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Peru - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
2/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ba Nha - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ba Nha - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
3/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ba Nha - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
4/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
5/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Nigeria- minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nigeria- minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
6/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nigeria- minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
7/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
8/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Đức - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
9/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Brazil - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
10/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Iran - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
11/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Argentina - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
12/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Mexico - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
13/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Anh - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
14/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch- minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch- minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
15/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch- minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Costa Rica - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Costa Rica - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
16/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Costa Rica - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
© Ảnh : Aleksey BeloüsĐội tuyển bóng đá quốc gia Morroco - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Đội tuyển bóng đá quốc gia Morroco - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
17/17
Đội tuyển bóng đá quốc gia Morroco - minh họa của nghệ sĩ Alexei Belous trong bộ tuyển tập FOOT44, kỷ niệm World Cup 2018
Tin thời sự
0
Mở đầu mớiMở đầu cũ
loader
ĐANG PHÁT
Заголовок открываемого материала
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала