Bộ Công an: Bất cứ đảng viên nào nếu vi phạm đều phải bị xử lý

© Ảnh : Hoàng Hà/ZingThượng tướng Tô Lâm
Thượng tướng Tô Lâm - Sputnik Việt Nam
Theo bộ trưởng Bộ Công an, đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật đảng đều phải bị xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, PLO cho biết.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng (16-10-1948 — 16-10-2018), Thượng tướng, GS-TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, có bài viết "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương" đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Trung tướng Bùi Văn Thành - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an thông tin xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao

Xin lược trích một số nội dung trong bài viết.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Ðảng bộ Công an Trung ương (CATW) đã có sự phát triển cả về tổ chức, đội ngũ đảng viên và cơ chế lãnh đạo đối với các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân (CAND); các tổ chức đảng trong CAND là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt, tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, "thanh bảo kiếm" sắc bén bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các mối đe dọa, thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống tác động đan xen, chuyển hóa lẫn nhau, tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Ở trong nước, nhiều nguy cơ, yếu tố gây mất ổn định vẫn hiện hữu. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" các lực lượng vũ trang với nhiều phương thức thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt hơn.

Công an nhân dân - Sputnik Việt Nam
Công an TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ
Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ còn nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp. Bối cảnh đó đã và đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp đối với lực lượng CAND nói chung, đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Ðảng bộ CATW nói riêng.

Thời gian tới, Ðảng ủy CATW sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, tổ chức cơ sở đảng trong Ðảng bộ CATW thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về vị trí, vai trò, sự cần thiết và tính cấp bách của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong tình hình mới. Cần nhận thức sâu sắc: Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Ðảng, lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo; kiểm tra, giám sát cần tiến hành thường xuyên, toàn diện, chặt chẽ, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, phòng ngừa, phát hiện và khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, góp phần làm trong sạch nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện; tổ chức, đảng viên phải coi việc kiểm tra, giám sát đối với mình là "được" kiểm tra, giám sát, chứ không phải là "bị" kiểm tra, giám sát.

Trung tướng Bùi Xuân Sơn - Sputnik Việt Nam
Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơn
Ngoài ra, chú trọng công tác hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, quy chế, phương pháp kiểm tra, giám sát cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới của thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Nghiên cứu thực hiện "quy trình kép" trong giải quyết một số nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phối hợp, trao đổi, cập nhật dữ liệu, thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên mạng diện rộng của Ðảng, của Bộ Công an.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, lấy xây là chính", trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng. Việc xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng phải dân chủ, khách quan, chính xác. Ðảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, trong đó cần chú ý xem xét kết quả tự phê bình, phê bình với kết quả thẩm tra, xác minh của tổ chức đảng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong Ðảng bộ, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đảng trong CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, kỹ năng nghiệp vụ nhuần nhuyễn, chuyên sâu, phương pháp công tác cầu thị, khoa học, thận trọng, có quyết tâm chính trị cao, nhân văn, trách nhiệm, hiệu quả…

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала