Ảnh toàn cảnh tuyệt vời đoạt giải cuộc thi Pano Awards 2018

Những người chiến thắng cuộc thi ảnh quốc tế EPSON International Pano Awards 2018 đã được xướng danh.

Năm nay, các nhiếp ảnh gia từ hơn 70 quốc gia đã tham gia cuộc thi này

Nhiếp ảnh gia Việt Nam Phát Đào Tấn lọt TOP-50 trong loại hình Ảnh phong ảnh nghiệp dư với bức ảnh chụp Đảo Cát Bà.

Sputnik giới thiệu những bức ảnh toàn cảnh hấp dẫn của những người đoạt giải và những người tham gia cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018.

© Ảnh : Veselin Atanasov/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Combing the Sunlight (Tia sáng mặt trời) của nhiếp ảnh gia Veselin Atanasov, giải nhất cuộc thi Epson International Pano Awards 2018
Bức ảnh Combing the Sunlight (Tia sáng mặt trời) của nhiếp ảnh gia Veselin Atanasov, giải nhất cuộc thi Epson International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
1/19
Bức ảnh Combing the Sunlight (Tia sáng mặt trời) của nhiếp ảnh gia Veselin Atanasov, giải nhất cuộc thi Epson International Pano Awards 2018
© Ảnh : Nathaniel Merz/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Royal Ceremony (Nghi lễ Hoàng gia) của nhiếp ảnh gia Nathaniel Merz, giải nhất trong loại hình Phong cảnh Nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Royal Ceremony (Nghi lễ Hoàng gia) của nhiếp ảnh gia Nathaniel Merz, giải nhất trong loại hình Phong cảnh Nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
2/19
Bức ảnh Royal Ceremony (Nghi lễ Hoàng gia) của nhiếp ảnh gia Nathaniel Merz, giải nhất trong loại hình Phong cảnh Nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Phát Đào Tấn/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Cát Bà Island's Floating Fishing Village (Làng chài nổi trên đảo Cát Bà) của nhiếp ảnh gia Phát Đào Tấn, lọt TOP-50 hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Cát Bà Island's Floating Fishing Village (Làng chài nổi trên đảo Cát Bà) của nhiếp ảnh gia Phát Đào Tấn, lọt TOP-50 hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
3/19
Bức ảnh Cát Bà Island's Floating Fishing Village (Làng chài nổi trên đảo Cát Bà) của nhiếp ảnh gia Phát Đào Tấn, lọt TOP-50 hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Peter Li/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh The Blue Whale (Cá voi xanh) của nhiếp ảnh gia Peter Li, giải hai trong hạng mục Ảnh nghiệp dư - Môi trường xây dựng, cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh The Blue Whale (Cá voi xanh) của nhiếp ảnh gia Peter Li, giải hai trong hạng mục Ảnh nghiệp dư - Môi trường xây dựng, cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
4/19
Bức ảnh The Blue Whale (Cá voi xanh) của nhiếp ảnh gia Peter Li, giải hai trong hạng mục Ảnh nghiệp dư - Môi trường xây dựng, cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Daniel Eisele/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Life in Complex (Cuộc sống trong khu dân cư) của nhiếp ảnh gia Daniel Eisele, giải hai trong hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Life in Complex (Cuộc sống trong khu dân cư) của nhiếp ảnh gia Daniel Eisele, giải hai trong hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
5/19
Bức ảnh Life in Complex (Cuộc sống trong khu dân cư) của nhiếp ảnh gia Daniel Eisele, giải hai trong hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Anastasia Woolmington/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Wedded Rocks (Núi đá) của nhiếp ảnh gia Anastasia Woolmington, giải nhất Carolyn Mitchum Award trong khuôn khổ cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Wedded Rocks (Núi đá) của nhiếp ảnh gia Anastasia Woolmington, giải nhất Carolyn Mitchum Award trong khuôn khổ cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
6/19
Bức ảnh Wedded Rocks (Núi đá) của nhiếp ảnh gia Anastasia Woolmington, giải nhất Carolyn Mitchum Award trong khuôn khổ cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Colin Sillerud/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Spark (Tia lửa) của nhiếp ảnh gia Colin Sillerud, giải EPSON Digital Art Prize trong khuôn khổ cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Spark (Tia lửa) của nhiếp ảnh gia Colin Sillerud, giải EPSON Digital Art Prize trong khuôn khổ cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
7/19
Bức ảnh Spark (Tia lửa) của nhiếp ảnh gia Colin Sillerud, giải EPSON Digital Art Prize trong khuôn khổ cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Stefan Thaler/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Black Mamba (Mamba đen) của nhiếp ảnh gia Stefan Thaler, giải Curator's Award trong cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Black Mamba (Mamba đen) của nhiếp ảnh gia Stefan Thaler, giải Curator's Award trong cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
8/19
Bức ảnh Black Mamba (Mamba đen) của nhiếp ảnh gia Stefan Thaler, giải Curator's Award trong cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Andrei Omelianchuk/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Galleria Vittorio Emanuele Ii ở Milan của nhiếp ảnh gia Andrei Omelianchuk, lọt TOP-50 của hạng mục Môi trường Xây dựng, ảnh nghiệp dư, cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Galleria Vittorio Emanuele Ii ở Milan của nhiếp ảnh gia Andrei Omelianchuk, lọt TOP-50 của hạng mục Môi trường Xây dựng, ảnh nghiệp dư, cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
9/19
Bức ảnh Galleria Vittorio Emanuele Ii ở Milan của nhiếp ảnh gia Andrei Omelianchuk, lọt TOP-50 của hạng mục Môi trường Xây dựng, ảnh nghiệp dư, cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Kath Salier/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Just Hangin Out (Đơn giản là dạo chơi) của nhiếp ảnh gia Kath Salier, lọt Top-50 hạng mục Cảnh quan, ảnh nghiệp dư, cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Just Hangin Out (Đơn giản là dạo chơi) của nhiếp ảnh gia Kath Salier, lọt Top-50 hạng mục Cảnh quan, ảnh nghiệp dư, cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
10/19
Bức ảnh Just Hangin Out (Đơn giản là dạo chơi) của nhiếp ảnh gia Kath Salier, lọt Top-50 hạng mục Cảnh quan, ảnh nghiệp dư, cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Javier De La Torre/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Lijiang Temple (Đền Lệ Giang) của nhiếp ảnh gia Javier De La Torre, lọt TOP-50 hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Lijiang Temple (Đền Lệ Giang) của nhiếp ảnh gia Javier De La Torre, lọt TOP-50 hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
11/19
Bức ảnh Lijiang Temple (Đền Lệ Giang) của nhiếp ảnh gia Javier De La Torre, lọt TOP-50 hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Vitaly Golovatyuk/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Hongkong Inception (Bắt đầu Hồng Kông) của nhiếp ảnh gia Vitaly Golovatyuk, lọt TOP-50 hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Hongkong Inception (Bắt đầu Hồng Kông) của nhiếp ảnh gia Vitaly Golovatyuk, lọt TOP-50 hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
12/19
Bức ảnh Hongkong Inception (Bắt đầu Hồng Kông) của nhiếp ảnh gia Vitaly Golovatyuk, lọt TOP-50 hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Alexander Vershinin/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh (Rise A Night) Hoàng hôn của Alexander Vershinin, lọt TOP 50 hạng mục Phong cảnh của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh (Rise A Night) Hoàng hôn của Alexander Vershinin, lọt TOP 50 hạng mục Phong cảnh của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
13/19
Bức ảnh (Rise A Night) Hoàng hôn của Alexander Vershinin, lọt TOP 50 hạng mục Phong cảnh của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Santosh Mitra /The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Mermaid (Nàng tiên cá) của nhiếp ảnh gia Santosh Mitra, lọt TOP-50 hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Mermaid (Nàng tiên cá) của nhiếp ảnh gia Santosh Mitra, lọt TOP-50 hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
14/19
Bức ảnh Mermaid (Nàng tiên cá) của nhiếp ảnh gia Santosh Mitra, lọt TOP-50 hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Chin Leong Teo/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Two Girls Sand Dune (Hai cô gái trong đụn cát) của nhiếp ảnh gia Chin Leong Teo, lọt TOP-50 hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Two Girls Sand Dune (Hai cô gái trong đụn cát) của nhiếp ảnh gia Chin Leong Teo, lọt TOP-50 hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
15/19
Bức ảnh Two Girls Sand Dune (Hai cô gái trong đụn cát) của nhiếp ảnh gia Chin Leong Teo, lọt TOP-50 hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Phil Copp/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Saltflat Aerial (Hồ nước mặn nhìn từ trên xuống) của nhiếp ảnh gia Phil Copp, lọt TOP-50, hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Saltflat Aerial (Hồ nước mặn nhìn từ trên xuống) của nhiếp ảnh gia Phil Copp, lọt TOP-50, hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
16/19
Bức ảnh Saltflat Aerial (Hồ nước mặn nhìn từ trên xuống) của nhiếp ảnh gia Phil Copp, lọt TOP-50, hạng mục Phong cảnh nghiệp dư của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Mariano Belmar Torrecilla/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Las Sombras Del Pantano (Bóng tối đầm lầy) của nhiếp ảnh gia Mariano Belmar Torrecilla, lọt TOP 50 của hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi Epson International Pano Awards 2018
Bức ảnh Las Sombras Del Pantano (Bóng tối đầm lầy) của nhiếp ảnh gia Mariano Belmar Torrecilla, lọt TOP 50 của hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi Epson International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
17/19
Bức ảnh Las Sombras Del Pantano (Bóng tối đầm lầy) của nhiếp ảnh gia Mariano Belmar Torrecilla, lọt TOP 50 của hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi Epson International Pano Awards 2018
© Ảnh : Chandra Bong/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Ocean Pool (Hồ bơi trong Đại dương) của nhiếp ảnh gia Chandra Bong, lọt TOP 50 hạng mục Ảnh nghiệp dư - Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
Bức ảnh Ocean Pool (Hồ bơi trong Đại dương) của nhiếp ảnh gia Chandra Bong, lọt TOP 50 hạng mục Ảnh nghiệp dư - Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
18/19
Bức ảnh Ocean Pool (Hồ bơi trong Đại dương) của nhiếp ảnh gia Chandra Bong, lọt TOP 50 hạng mục Ảnh nghiệp dư - Môi trường xây dựng của cuộc thi EPSON International Pano Awards 2018
© Ảnh : Lisa Saad/The EPSON International Pano AwardsBức ảnh Ribbons Of Red (Những dải băng màu đỏ) của nhiếp ảnh gia Lisa Saad, lọt TOP 50 của hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi Epson International Pano Awards 2018
Bức ảnh Ribbons Of Red (Những dải băng màu đỏ) của nhiếp ảnh gia Lisa Saad, lọt TOP 50 của hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi Epson International Pano Awards 2018 - Sputnik Việt Nam
19/19
Bức ảnh Ribbons Of Red (Những dải băng màu đỏ) của nhiếp ảnh gia Lisa Saad, lọt TOP 50 của hạng mục Môi trường xây dựng của cuộc thi Epson International Pano Awards 2018
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала