Cuộc cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam trong Thế kỷ 20

© Ảnh : Thanh Tùng - TTXVNHơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được trưng bày thông qua hai chủ đề "Sức mạnh dân tộc" và "Ngày Độc lập 2 - 9".
Hơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được trưng bày thông qua hai chủ đề Sức mạnh dân tộc và Ngày Độc lập 2 - 9. - Sputnik Việt Nam
Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào mùa thu năm 1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản vận mệnh của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Sáng 19/8, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945 - 16/8/2020), 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2 tháng 9 (2/9/1945 - 2/9/2020).

Quốc hội là biểu tượng của độc lập dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, hiện thân của ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam. Gần 75 năm qua, Quốc hội luôn đồng hành cùng các bước phát triển của dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám: Tự hào dân tộc Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng trong việc đề ra đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn, tập hợp đoàn kết lực lượng của toàn dân tộc và phương pháp đấu tranh thích hợp tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng thời động viên nhân dân cả nước giành thắng lợi.

Cuộc nổi dậy ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 19 tháng 8 năm 1945 - Sputnik Việt Nam
Sự kiện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tiên đoán chính xác

Sáng 19/8, tại Nhà Quốc hội diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, trao tặng Huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những người có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong sáng nay đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những người có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự sự kiện trọng thể này có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ôn lại thời điểm cách đây 75 năm, đất nước ta đứng trước tình thế vô cùng cấp bách, nhưng cũng là thời cơ ngàn năm có một.

Ngay khi được tin Nhật đầu hàng đồng minh, sáng 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập ngay Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. 23 giờ cùng ngày, Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1:

“Giờ Tổng khởi nghĩa đã đến! Cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam cùng giành lấy chính quyền độc lập của nước nhà. Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng! Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta!” .

Các binh sĩ đang chuẩn bị một bệ phóng tên lửa Katyusha để khai hỏa - Sputnik Việt Nam
Hai cuộc chiến và hai lần chiến thắng
Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã được triệu tập tại Tân Trào. Đây là dịp để những người đại biểu nói lên tiếng nói của tầng lớp mình, quyết định tương lai của đất nước, cũng là hình thức tập dượt để chuẩn bị ra đời Quốc hội trong những năm tháng tiếp theo.

Đại hội đã biểu thị lòng quyết tâm cao độ, quyết định những vấn đề quan trọng mang tính sống còn như: Thông qua 10 chính sách của Việt Minh, nhất trí tán thành Chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng...

Hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa, nhân dân ta từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn đến thành thị đã nổi dậy giành chính quyền. Trong không khí khẩn trương, sôi nổi, chỉ trong 15 ngày cuối tháng Tám năm 1945 cuộc tổng khởi nghĩa đã giành được thắng lợi hoàn toàn, chính quyền đã về tay nhân dân.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, qua đó khẳng định “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” .

Cách mạng Tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là ý chí tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc, là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài, kiên cường bất khuất của nhân dân ta được tôi luyện qua các phong trào cách mạng, là bài học về xây dựng chính quyền, nắm bắt thời cơ cách mạng, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Toàn cảnh cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn tháng 8/1945. - Sputnik Việt Nam
Cách mạng Tháng Tám thành công: Kết tinh của chủ nghĩa yêu nước

Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đã phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót nghìn năm, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

“Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân của nước độc lập, tự do, làm chủ nước nhà”, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc điểm lại.

Tiếp nối thành công của Cách mạng Tháng Tám, 75 năm qua Đảng và nhân dân ta đã viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Trong những năm tháng xây dựng và đổi mới đất nước, nhờ quyết tâm đoàn kết, đồng lòng mà đất nước ta từ nước kinh tế kém phát triển trở thành một nước có kinh tế phát triển khá trong khu vực, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng, Quốc hội nước ta vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng.

“Quốc hội là biểu tượng của độc lập dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, hiện thân của ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam. Gần 75 năm qua, Quốc hội luôn đồng hành cùng các bước phát triển của dân tộc, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những người có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các đội quân du kích từ các chiến khu tiến vào Hà Nội, tập trung trước Nhà hát lớn, ngày 30/8/1945. - Sputnik Việt Nam
Tìm lại những tờ báo cũ từ năm 1945 viết về Cách mạng tháng Tám

Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những đóng góp của những cá nhân được tặng thưởng; đồng thời cho rằng, để có được những thành quả này, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, kế thừa, phát huy những thành tích đạt được, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác.

Hoạt động của Quốc hội kể từ ngày đại hội Quốc dân Tân Trào, 75 năm qua đã có nhiều thế hệ tiếp nối, kế thừa để xây dựng nền móng cho đất nước ta, cho nền dân chủ và hoạt động của Quốc hội có được ngày hôm nay, đó là có sự đóng góp to lớn của tất cả các thế hệ, cán bộ, lãnh đạo của Quốc hội Việt Nam, các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội và các cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dù đảm nhận cương vị, vai trò, chức trách và thực hiện nhiệm vụ khác nhau, nhưng các cá nhân đều là những tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, tư duy đổi mới, nhạy bén với thời cuộc, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; khách quan, thận trọng trong xem xét, quyết định, chú trọng đoàn kết, dân chủ, công khai trong tổ chức, hoạt động và luôn trăn trở, cống hiến hết mình cho sự phát triển của Quốc hội nói riêng và đất nước nói chung.

“Các đồng chí đã thực hiện tốt vai trò là người lãnh đạo, nhà lập pháp, xây dựng chính sách, có nhiều đóng góp quý báu cho quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, đổi mới quy trình lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng trong hoạt động của Quốc hội”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.

Trong đó phải kể đến những đóng góp trong việc xây dựng và trình Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 2013 - một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ trao tặng Huân chương.
Cuộc cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam trong Thế kỷ 20 - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ trao tặng Huân chương.
“Các đồng chí đã nỗ lực, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo để cùng với tập thể bảo đảm trong mỗi quyết sách của Quốc hội thống qua luôn quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và kết tinh ý chí, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đội quân du kích từ các chiến khu tiến vào Hà Nội, tập trung trước Nhà hát lớn, ngày 30/8/1945. - Sputnik Việt Nam
Tìm lại những tờ báo cũ từ năm 1945 viết về Cách mạng tháng Tám
Chủ tịch Quốc hội mong muốn, những cá nhân được nhận các danh hiệu này hôm nay, trong bất cứ hoàn cảnh hoặc ở cương vị công tác nào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của người đại biểu Nhân dân, luôn hướng tới mục đích phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân; tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các cơ quan hữu quan đã rất cố gắng, tiến hành các thủ tục cần thiết để kịp thời khen thưởng và tổ chức trao tặng. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, sửa đổi các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Quốc hội.

Lãnh đạo Quốc hội nhận Huân chương Lao động

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 6 cá nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 cá nhân; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.
Cuộc cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam trong Thế kỷ 20 - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng xem bộ phim tài liệu “Ngày 2 tháng 9 năm 1945”. Bộ phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, có sử dụng các hình ảnh, tư liệu của các nhà làm phim trong và ngoài nước, tái hiện lại không khí của ngày 2 tháng 9 năm 1945, giúp người xem hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị của Ngày Độc lập.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала