Cải cách hành chính - Khâu đột phá phát triển đất nước

© Ảnh : TTXVN - An Văn ĐăngTiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng - Sputnik Việt Nam
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 28/01, Đại hội XIII tiếp tục làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận về cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá để phát triển đất nước

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá để phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại hội XIII của Đảng: Tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội trong phiên làm việc sáng 28/1 - Sputnik Việt Nam
Sáng 28/01: Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo Đại hội về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, với kết quả cải cách hành chính trong thời gian vừa qua tạo tiền đề, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương đều được nâng cao cùng với năng lực cạnh tranh quốc gia được cải thiện  trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế toàn cầu hóa; đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đã có sự đổi mới mạnh mẽ. 

Những kết quả của cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 đã cho thấy được bức tranh rõ nét về các vấn đề then chốt. Bà Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ:

“Thể chế của nền hành chính được cải cách và dần được hoàn thiện cơ bản phù hợp với yêu cầu chủ trương quan trọng của Đảng và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Thể chế kinh tế thị trường và một loạt các thể chế quan trọng trên các lĩnh vực đã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Hai là, về cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để giảm gánh nặng cho người dân doanh nghiệp; hình thành các cơ chế, chính sách ưu đãi và các thủ tục hành chính thuận lợi theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ”.

Cũng theo bà Phạm Thị Thanh Trà, bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương bước đầu đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo. Đồng thời cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực; công tác quản lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến rõ nét; việc giám sát chi tiêu bằng quy chế chi tiêu nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm tăng tính hiệu quả của chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách.

Đẩy mạnh "Chính phủ điện tử”

Một trong những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 đó chính là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử” là kết quả nổi bật trong triển khai Chương trình tổng thể. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nhấn mạnh:

“Các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các bộ, ngành, địa phương từng bước xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử; đô thị thông minh; tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai xây dựng nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu nền tảng. Kết quả nổi bật là việc phát triển hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã cho tới mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tập trung cấp tỉnh; các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số, phương thức hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và hệ thống cơ quan hành chính các cấp ở địa phương đã có nhiều đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, từng bước tiến tới một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp”.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng chỉ ra những khó khăn và hạn chế của cải cách hành chính trong thời gian qua. Đồng thời, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng đưa ra một số đề xuất về giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước giai đoạn tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала