Đăng ký thành công!
Vui lòng theo đường dẫn từ e-mail đã gửi đến

Giới lãnh đạo Việt Nam đang dần nói không với tư duy bảo thủ

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNĐồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Theo dõi Sputnik trên
Bộ Chính trị chính thức ban hành chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm ‘vì lợi ích chung’ của quốc gia, dân tộc, đất nước.
Lãnh đạo Việt Nam cũng kiên quyết xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ra kết luận về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị (Kết luận số 14 -KL/TW) về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
Ngày 29/1, Đại hội XIII tiếp tục làm việc về công tác nhân sự - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Nghị quyết Đại hội Đảng XIII - Bệ phóng cho thế hệ trẻ Việt Nam
Theo đó, Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị được đưa ra sau khi xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về đề án Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và ý kiến của các cơ quan liên quan.
Kết luận này có hiệu lực từ thời điểm ban hành và được phổ biến tới chi bộ.
Theo kết luận của Bộ Chính trị, để thực hiện thành công đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Đội ngũ này, theo kết luận của Bộ Chính trị phải đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.
Theo kết luận số 14, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu.
Cùng với đó là tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ.
Bộ Chính trị yêu cầu, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá.
Đặc biệt, cần tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Ưu tiên dùng người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bộ Chính trị nêu rõ, đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nơi công tác, đồng thời, được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm, bảo đảm không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng.
“Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện”, Bộ Chính trị nêu rõ.
Cũng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo.
Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
“Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm”, Bộ Chính trị lưu ý.
Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp.
Đáng lưu ý, Bộ Chính trị cho rằng, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.
“Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước”, Bộ Chính trị nêu rõ.
Các cấp ủy, tổ chức đảng phải định kỳ sơ kết, tổng kết, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, giải pháp thí điểm, đổi mới, sáng tạo có hiệu quả.
Cùng với đó, cần kịp thời xem xét, nghiên cứu để thể chế hóa thành quy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để nhân rộng các mô hình, giải pháp đó.
Đồng thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng, ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.
Bộ Chính trị đánh giá, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, tinh thần năng động, sáng tạo và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân.
Những thành tựu của đất nước có đóng góp rất quan trọng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tổng kết thực tiễn sắc bén, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Với kết luận mới nhất của Bộ Chính trị về Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có thể thấy, lãnh đạo đất nước đang dần nói “Không” với tư duy bảo thủ, duy ý chí, chỉ vì lợi ích cá nhân hay của một bộ phận, lợi ích nhóm.
Như các tuyên bố được lãnh đạo Đảng Cộng sản Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ…có thể cảm nhận rõ, Việt Nam không chỉ quyết tâm làm trong sạch đội ngũ, nâng cao chất lượng cán bộ mà còn hướng đến các mục tiêu thay đổi tư duy, cập nhật tiến bộ, ủng hộ những cá nhân có tư tưởng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của đất nước, quốc gia, dân tộc.
Tin thời sự
0
Mở đầu mớiMở đầu cũ
loader
ĐANG PHÁT
Заголовок открываемого материала
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала