Những người đạt giải trong cuộc thi ảnh động vật hoang dã thế giới

Ban giám khảo World Nature Photography Awards (WNPA) đã công bố những người chiến thắng trong cuộc thi giới thiệu những bức ảnh thiên nhiên và động vật hoang dã.
Giải thưởng chính thuộc về Amos Nachoum cho hình ảnh hải cẩu báođang chuẩn bị vồ con chim cánh cụt không có khả năng tự vệ ở vùng biển Nam Cực.
Mục tiêu của World Nature Photography Awards là kết hợp các quan điểm khoa học và nghệ thuật vềthế giới và thu hút sự chú ý của khán giả đến các vấn đề về sinh thái và biến đổi khí hậu.
Những người chiến thắng World Nature Photography Awards 2021 trong nguồn dữ liệu ảnh của Sputnik.
© Ảnh : Amos Nachoum / World Nature Photography Awards

Bức ảnh "Hải cẩu báo đuổi theo chim cánh cụt’’ của nhiếp ảnh gia Mỹ Amos Nachoum, giải nhất cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Bức ảnh "Hải cẩu báo đuổi theo chim cánh cụt’’ của nhiếp ảnh gia Mỹ Amos Nachoum,  giải nhất cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
1/15

Bức ảnh "Hải cẩu báo đuổi theo chim cánh cụt’’ của nhiếp ảnh gia Mỹ Amos Nachoum, giải nhất cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Federico Testi / World Nature Photography Awards

Tác phẩm "Phong cảnh với cây cối" của nhiếp ảnh gia Ý Federico Testi, giải nhất trong hạng mục Nghệ thuật thiên nhiên, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Tác phẩm "Phong cảnh với cây cối" của nhiếp ảnh gia Ý Federico Testi, giải nhất trong hạng mục Nghệ thuật thiên nhiên, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
2/15

Tác phẩm "Phong cảnh với cây cối" của nhiếp ảnh gia Ý Federico Testi, giải nhất trong hạng mục Nghệ thuật thiên nhiên, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Thomas Vijayan / World Nature Photography Awards

'Đười ươi Bornean' của nhiếp ảnh gia Canada Thomas Vijayan, giải nhất trong hạng mục Động vật trong môi trường sống tự nhiên, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

'Đười ươi Bornean' của nhiếp ảnh gia Canada Thomas Vijayan, giải nhất trong hạng mục Động vật trong môi trường sống tự nhiên, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
3/15

'Đười ươi Bornean' của nhiếp ảnh gia Canada Thomas Vijayan, giải nhất trong hạng mục Động vật trong môi trường sống tự nhiên, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Shayne Kaye / World Nature Photography Awards

Bức ảnh 'Ếch cây Thái Bình Dương' của nhiếp ảnh gia Canada Shayne Kaye, giải nhất trong hạng mục Hành vi - Động vật lưỡng cư & bò sát, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Bức ảnh 'Ếch cây Thái Bình Dương' của nhiếp ảnh gia Canada Shayne Kaye, giải nhất trong hạng mục Hành vi - Động vật lưỡng cư & bò sát, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
4/15

Bức ảnh 'Ếch cây Thái Bình Dương' của nhiếp ảnh gia Canada Shayne Kaye, giải nhất trong hạng mục Hành vi - Động vật lưỡng cư & bò sát, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Chin Leong Teo / World Nature Photography Awards

Bức ảnh 'Kiến Đỏ' của nhiếp ảnh gia Singapore Chin Leong Teo, giải nhất hạng mục Hành vi - Động vật không xương sống, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Bức ảnh 'Kiến Đỏ' của nhiếp ảnh gia Singapore Chin Leong Teo, giải nhất hạng mục Hành vi - Động vật không xương sống, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
5/15

Bức ảnh 'Kiến Đỏ' của nhiếp ảnh gia Singapore Chin Leong Teo, giải nhất hạng mục Hành vi - Động vật không xương sống, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Rie Asada / World Nature Photography Awards

“Băng tuyết rơi” của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Rie Asada, giải ba trong hạng mục Phong cảnh và Môi trường hành tinh Trái đất, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

“Băng tuyết rơi” của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Rie Asada, giải ba trong hạng mục Phong cảnh và Môi trường hành tinh Trái đất, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
6/15

“Băng tuyết rơi” của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Rie Asada, giải ba trong hạng mục Phong cảnh và Môi trường hành tinh Trái đất, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Alain Schroeder / World Nature Photography Awards

“Đười ươi cái 3 tháng tuổi” của nhiếp ảnh gia Bỉ Alain Schroeder, giải nhất trong hạng mục Phóng sự ảnh tại cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

“Đười ươi cái 3 tháng tuổi” của nhiếp ảnh gia Bỉ Alain Schroeder, giải nhất trong hạng mục Phóng sự ảnh tại cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
7/15

“Đười ươi cái 3 tháng tuổi” của nhiếp ảnh gia Bỉ Alain Schroeder, giải nhất trong hạng mục Phóng sự ảnh tại cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Gautam Kamat Bambolkar / World Nature Photography Awards

Bức ảnh "Ngôi nhà bị bỏ hoang" của nhiếp ảnh gia Mỹ Gautam Kamat Bambolkar, giải nhất trong hạng mục Thực vật và Nấm, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Bức ảnh "Ngôi nhà bị bỏ hoang" của nhiếp ảnh gia Mỹ Gautam Kamat Bambolkar, giải nhất trong hạng mục Thực vật và Nấm, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
8/15

Bức ảnh "Ngôi nhà bị bỏ hoang" của nhiếp ảnh gia Mỹ Gautam Kamat Bambolkar, giải nhất trong hạng mục Thực vật và Nấm, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Vince Burton / World Nature Photography Awards

Bức ảnh "Cáo xanh Bắc Cực hiếm hoi" của nhiếp ảnh gia Anh Vince Burton, giải nhất trong hạng mục Đen trắng, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Bức ảnh "Cáo xanh Bắc Cực hiếm hoi" của nhiếp ảnh gia Anh Vince Burton, giải nhất trong hạng mục Đen trắng, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
9/15

Bức ảnh "Cáo xanh Bắc Cực hiếm hoi" của nhiếp ảnh gia Anh Vince Burton, giải nhất trong hạng mục Đen trắng, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Ashok Behera / World Nature Photography Awards

Tác phẩm "Kền kền và cáo ăn thịt lợn rừng" của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Ashok Behera, giải nhất hạng mục Hành vi của loài chim, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Tác phẩm "Kền kền và cáo ăn thịt lợn rừng" của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Ashok Behera, giải nhất hạng mục Hành vi của loài chim, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
10/15

Tác phẩm "Kền kền và cáo ăn thịt lợn rừng" của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Ashok Behera, giải nhất hạng mục Hành vi của loài chim, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Matthijs Noome / World Nature Photography Awards

Bức ảnh 'Cá voi lưng gù' của nhiếp ảnh gia Mỹ Matthijs Noome, giải nhất hạng mục Động vật hoang dã tại thành phố , cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Bức ảnh 'Cá voi lưng gù' của nhiếp ảnh gia Mỹ Matthijs Noome, giải nhất hạng mục Động vật hoang dã tại thành phố , cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
11/15

Bức ảnh 'Cá voi lưng gù' của nhiếp ảnh gia Mỹ Matthijs Noome, giải nhất hạng mục Động vật hoang dã tại thành phố , cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Sabrina Inderbitzi / World Nature Photography Awards

Bức ảnh 'Động băng' của nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ Sabrina Inderbitzi, giải nhất hạng mục Con người & Thiên nhiên, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Bức ảnh 'Động băng' của nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ Sabrina Inderbitzi,  giải nhất hạng mục Con người & Thiên nhiên, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
12/15

Bức ảnh 'Động băng' của nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ Sabrina Inderbitzi, giải nhất hạng mục Con người & Thiên nhiên, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Tom Vierus / World Nature Photography Awards

''Khỉ đuôi dài'', nhiếp ảnh gia Fiji Tom Vierus, giải nhất trong hạng mục Chân dung động vật, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

''Khỉ đuôi dài'', nhiếp ảnh gia Fiji Tom Vierus, giải nhất trong hạng mục Chân dung động vật, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
13/15

''Khỉ đuôi dài'', nhiếp ảnh gia Fiji Tom Vierus, giải nhất trong hạng mục Chân dung động vật, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : Sam Wilson / World Nature Photography Awards

Ảnh “Phong cảnh” của nhiếp ảnh gia Úc Sam Wilson, giải nhất hạng mục Cảnh quan & Môi trường, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Ảnh “Phong cảnh” của nhiếp ảnh gia Úc Sam Wilson, giải nhất hạng mục Cảnh quan & Môi trường, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
14/15

Ảnh “Phong cảnh” của nhiếp ảnh gia Úc Sam Wilson, giải nhất hạng mục Cảnh quan & Môi trường, cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

© Ảnh : William Fortescue / World Nature Photography Awards

Tác phẩm "Hai con voi đánh nhau" của nhiếp ảnh gia Anh William Fortescue, giải hai hạng mục Hành vi - Động vật có vú , cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Tác phẩm "Hai con voi đánh nhau" của nhiếp ảnh gia Anh William Fortescue, giải hai hạng mục Hành vi - Động vật có vú , cuộc thi World Nature Photography Awards 2021 - Sputnik Việt Nam
15/15

Tác phẩm "Hai con voi đánh nhau" của nhiếp ảnh gia Anh William Fortescue, giải hai hạng mục Hành vi - Động vật có vú , cuộc thi World Nature Photography Awards 2021

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала