Ngôi nhà Oải hương và Kỷ băng hà: Cuộc thi chụp ảnh Milky Way 2022

Chụp ảnh Milky Way (Dải Ngân hà) là trải nghiệm kỳ diệu. Ít có sự kiện nào thú vị như khi những ngôi sao thắp sáng bầu trời đêm. Tuy nhiên, trong đêm tối, nhiều thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng khi sử dụng máy ảnh để chụp Dải Ngân hà, một thế giới hoàn toàn mới mẻ về chi tiết, màu sắc và ánh sáng sẽ mở ra trước mắt nhiếp ảnh gia.
© Ảnh : Alvin Wu/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Ice Age của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Alvin Wu lọt vào Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Ice Age của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Alvin Wu lọt vào Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
1/15

Bức ảnh Ice Age của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Alvin Wu lọt vào Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Benjamin Barakat/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh House of Lavender của nhiếp ảnh gia Pháp Benjamin Barakat, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh House of Lavender của nhiếp ảnh gia Pháp Benjamin Barakat, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
2/15

Bức ảnh House of Lavender của nhiếp ảnh gia Pháp Benjamin Barakat, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Alexis Trigo /Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh The salt road của nhiếp ảnh gia Chile Alexis Trigo, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh The salt road của nhiếp ảnh gia Chile Alexis Trigo, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
3/15

Bức ảnh The salt road của nhiếp ảnh gia Chile Alexis Trigo, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Marcin Zajac/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Secret của nhiếp ảnh gia Mỹ Marcin Zajac, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Secret của nhiếp ảnh gia Mỹ Marcin Zajac, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
4/15

Bức ảnh Secret của nhiếp ảnh gia Mỹ Marcin Zajac, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Burak Esenbey/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Egyptian Nights của nhiếp ảnh gia Ai CậpBurak Esenbey, lọt danh sách 25 bức ảnh đẹp nhất của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Egyptian Nights của nhiếp ảnh gia Ai CậpBurak Esenbey, lọt danh sách 25 bức ảnh đẹp nhất của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
5/15

Bức ảnh Egyptian Nights của nhiếp ảnh gia Ai CậpBurak Esenbey, lọt danh sách 25 bức ảnh đẹp nhất của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Uroš Fink/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Perseid meteor shower on Mangart saddle của nhiếp ảnh gia Slovenia Uroš Fink, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Perseid meteor shower on Mangart saddle của nhiếp ảnh gia Slovenia Uroš Fink, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
6/15

Bức ảnh Perseid meteor shower on Mangart saddle của nhiếp ảnh gia Slovenia Uroš Fink, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Spencer Welling/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Starlit Needle của nhiếp ảnh gia Mỹ Spencer Welling, lọt Top 25 ảnh đẹp nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Starlit Needle của nhiếp ảnh gia Mỹ Spencer Welling, lọt Top 25 ảnh đẹp nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
7/15

Bức ảnh Starlit Needle của nhiếp ảnh gia Mỹ Spencer Welling, lọt Top 25 ảnh đẹp nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Evan McKay/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Galactic Kiwi của nhiếp ảnh gia New Zealand Evan McKay's, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Galactic Kiwi của nhiếp ảnh gia New Zealand Evan McKay's, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
8/15

Bức ảnh Galactic Kiwi của nhiếp ảnh gia New Zealand Evan McKay's, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Jose Manuel Galvan Rangel/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Path to the past của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Jose Manuel Galvan Rangel, lọt Top 25 ảnh đẹp nhất của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Path to the past của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Jose Manuel Galvan Rangel, lọt Top 25 ảnh đẹp nhất của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
9/15

Bức ảnh Path to the past của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Jose Manuel Galvan Rangel, lọt Top 25 ảnh đẹp nhất của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Rachel Roberts/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh The Rocks của nhiếp ảnh gia New Zealand Rachel Roberts, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh The Rocks của nhiếp ảnh gia New Zealand Rachel Roberts, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
10/15

Bức ảnh The Rocks của nhiếp ảnh gia New Zealand Rachel Roberts, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Jinyi He/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Lightning the Milky way của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Jinyi He, lọt Top 25 ảnh ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Lightning the Milky way của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Jinyi He, lọt Top 25 ảnh ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
11/15

Bức ảnh Lightning the Milky way của nhiếp ảnh gia Trung Quốc Jinyi He, lọt Top 25 ảnh ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Takemochi Yuki/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Mt. Fuji and the Milky Way over Lake Kawaguchi của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Takemochi Yuki, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Mt. Fuji and the Milky Way over Lake Kawaguchi của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Takemochi Yuki, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
12/15

Bức ảnh Mt. Fuji and the Milky Way over Lake Kawaguchi của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Takemochi Yuki, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Egor Goryachev/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Milky Way arch in the morning hours of spring của nhiếp ảnh gia Nga Egor Goryachev, lọt danh sách 25 ảnh đẹp nhất của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Milky Way arch in the morning hours of spring của nhiếp ảnh gia Nga Egor Goryachev, lọt danh sách 25 ảnh đẹp nhất của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
13/15

Bức ảnh Milky Way arch in the morning hours of spring của nhiếp ảnh gia Nga Egor Goryachev, lọt danh sách 25 ảnh đẹp nhất của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Trevor Dobson/Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh The Milky Way arching over The Pinnacles Desert của nhiếp ảnh gia Úc Trevor Dobson, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh The Milky Way arching over The Pinnacles Desert của nhiếp ảnh gia Úc Trevor Dobson, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
14/15

Bức ảnh The Milky Way arching over The Pinnacles Desert của nhiếp ảnh gia Úc Trevor Dobson, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

© Ảnh : Tomáš Slovinský /Milky Way photographer of the year 2022

Bức ảnh Winter sky over the mountains của nhiếp ảnh gia Slovakia Tomáš Slovinský, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Bức ảnh Winter sky over the mountains của nhiếp ảnh gia Slovakia Tomáš Slovinský, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year" - Sputnik Việt Nam
15/15

Bức ảnh Winter sky over the mountains của nhiếp ảnh gia Slovakia Tomáš Slovinský, lọt Top 25 ảnh xuất sắc nhất trong của cuộc thi "2022 Milky Way photographer of the year"

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала