14:54 08 Tháng Bảy 2020

Tại Ufa, một lễ hội diễu hành đã được tổ chức dành riêng cho cựu chiến binh 102 tuổi Mugin Nagaev.

Hơn 150 quân nhân, học viên và thiếu sinh quân đã diễu hành ngang qua cửa sổ nhà ông Nagaev. Thiếu tướng Shaimuratov đã trao tặng Huân chương của Tư lệnh Sư đoàn 112 Kỵ binh Bashkir cho người anh hùng. Ông là người đầu tiên nhận được giải thưởng này.

Nhiều video hơn