06:57 29 Tháng Mười 2020
© Sputnik

75 năm trước, quân đội Liên Xô tiến về hướng Berlin.

Chiến dịch tấn công Berlin là một trong những hoạt động chiến lược cuối cùng do quân đội Liên Xô thực hiện tại chiến trường châu Âu, Hồng quân đánh chiếm Berlin, dẫn đến sự đầu hàng vô điều kiện của nước Đức quốc xã.

Nhiều video hơn