13:15 06 Tháng Bảy 2020

Đúng vào ngày này 75 năm trước, vào mùa xuân 1945, đã diễn ra cuộc gặp lịch sử của các quân nhân Liên Xô và binh sĩ Mỹ trên sông Elbe.

Cái bắt tay trên sông Elbe đã trở thành biểu tượng cho tình anh em chiến đấu của các nước cùng nhau giao tranh chống Đức Quốc xã. Tàn quân đế chế Quốc xã chia thành hai mảnh - bắc và nam.

Nhiều video hơn