19:01 12 Tháng Năm 2021

Hơn 1,1 triệu người ở nhiều quốc gia trên thế giới và tất cả các khu vực LB Nga đã hát bài “Ngày Chiến thắng” bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Đảng "Nước Nga thống nhất" đưa ra sáng kiến tổ chức hành động này. Tổng cộng, có 60 quốc gia tham gia sự kiện kéo dài đến ngày 11 tháng 5.

Nhiều video hơn