21:24 09 Tháng Năm 2021
© Sputnik

Trận Stalingrad là một trong những trận chiến lớn nhất trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.

Trận giao tranh bắt đầu ngày 17 tháng 7 năm 1942 và kết thúc ngày 2 tháng 2 năm 1943.

Trận Stalingrad có hai giai đoạn - phòng thủ và tấn công. Sau 200 ngày đêm, Hồng quân Liên Xô đã đánh bại quân đội Đức Quốc xã. Trận Stalingrad đã thay đổi lịch sử và cục diện cuộc Thế chiến thứ hai.

Nhiều video hơn