03:01 26 Tháng Bảy 2021
Kinh doanh
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định của Tòa án Dân sự Hà Nội, theo Bizlive.

Cụ thể, ngày 14/8, OGC nhận được Quyết định số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8 về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản và Công văn số 3362/CTHADS ngày 13/8 về việc phúc đáp Công văn số 126/2018/CV-OGC và thực hiện việc thi hành án của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội.

Quyết định số 41 nêu kê biên, xử lý tài sản của ông Hà Văn Thắm. Theo đó, tài sản kê biên, xử lý gồm 68.779.140 cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (ông Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp) tại OGC; 3.333.333 cổ phiếu đứng tên Hà Văn Thắm tại OGC.

Công văn số 3362 nêu, tài sản đã bị kê biên, xử lý để thi hành án đảm bảo cho nghĩa vụ của Hà Văn Thắm đối với nhà nước, vì vậy ông Thắm và doanh nghiệp Hà Bảo không được sử dụng các tài sản này để tham gia thỏa thuận dưới bất cứ hình thức nào, trong đó bao gồm cả quyền thỏa thuận với các cổ đông khác tại OGC. Không được thực hiện quyền chủ sở hữu, quyền định đoạt, quyền cổ đông (quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử và các quyền khác phát sinh từ quyền sở hữu) tại OGC từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi ông Thắm thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

Do ông Thắm và doanh nghiệp Hà Bảo không được sử dụng tài sản đã bị kê biên, để thực hiện quyền chủ sở hữu, quyền định đoạt đối với tài sản nên người đại diện theo ủy quyền Hà Văn Thắm và người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp Hà Bảo không có tư cách pháp lý để đại diện cho Hà Văn Thắm và doanh nghiệp Hà Bảo thực hiện quyền chủ tài sản tại OGC cho đến khi ông Thắm thực hiện xong nghĩa vụ về thi hành án.

 

Tin bài liên quan:

Hà Văn Thắm: "Bị cáo không phải đối tượng nguy hiểm mà phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội"
Cái bắt tay với Hà Văn Thắm 'hại đời" ông Đinh La Thăng?
“Cuộc gặp 800 tỷ” của ông Đinh La Thăng và Hà Văn Thắm và "lưới trời thưa nhưng khó thoát"
Hà Văn Thắm và "cành củi trong cơn đuối nước"
Từ khóa:
Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn, Hà văn Thắm