05:33 29 Tháng Bảy 2021
Kinh doanh
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Việt Nam muốn Mỹ và Trung Quốc giải quyết mọi mâu thuẫn của họ càng nhanh càng tốt, người đứng đầu bộ phận kinh tế của Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Văn Bình, nói tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2019 (SPIEF) vào thứ năm, ngày 6 tháng 6.

Ông giải thích Việt Nam muốn quan hệ tốt với tất cả các nước. Với Hoa Kỳ, Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu cao nhất, và với Trung Quốc — là nhập khẩu. Từ việc các công ty rút vốn khỏi Trung Quốc và đầu tư vào các nước khác, Hà Nội về mặt chính thức chỉ có lợi trong ngắn hạn. 

«Chúng tôi muốn có mối quan hệ tốt bất kể chế độ chính trị. Việt Nam có quan hệ láng giềng tốt với Trung Quốc. Với Hoa Kỳ, chúng tôi là kẻ thù trong quá khứ - chiến tranh kết thúc 40 năm trước. Chúng tôi tuân thủ chính sách đóng cửa với quá khứ và mở ra tương lai. Việt Nam muốn phát triển quan hệ với Hoa Kỳ và với Trung Quốc - chúng tôi muốn giải quyết mâu thuẫn càng sớm càng tốt - điều này sẽ có lợi cho tất cả mọi người», ông Nguyễn Văn Bình nói.

Từ khóa:
Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nguyễn Văn Bình, cuộc chiến thương mại, Việt Nam, Nga, SPIEF–2019