03:07 23 Tháng Một 2020
Kinh doanh
URL rút ngắn
11
Theo dõi Sputnik trên

Tổng cục Hải quan công bố số liệu thống kê xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam, Theo đó cả nước xuất siêu gần 6 tỷ USD trong 9 tháng năm 2019. Trong số đó riêng tháng 9/2019, thặng dư 500 triệu USD, theo Tạp chí Tài chính.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 45,5 tỷ USD, giảm 5,9% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 23 tỷ USD, giảm 11% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng 0,2%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 9 tháng/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 382,72 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 194,3 tỷ USD, tăng 8,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 188,42 tỷ USD, tăng 8,9%.

Tính chung trong 9 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 5,8 tỷ USD, giảm 9,6% so với con số của 9 tháng năm trước. Trong đó, riêng tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính thặng dư 500 triệu USD. 

Tin bài liên quan:

Nhà kinh tế học nói về thuế xuất nhập khẩu của Trump
Samsung giảm xuất khẩu, Việt Nam nhập siêu nửa tỷ USD trong tháng 5
Việt Nam: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 100 tỷ USD
Từ khóa:
Việt Nam, xuất nhập khẩu