17:55 06 Tháng Tám 2020
Kinh doanh
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành Thống kê năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.

“Nhiệm vụ năm 2020 của Chính phủ rất nặng nề”

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. 

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm vụ năm 2020 của Chính phủ rất nặng nề, là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2016-2020, để góp chung vào thành công trong triển khai Kế hoạch công tác của Chính phủ năm 2020, Thủ tướng yêu cầu ngành Thống kê nâng cao chất lượng thống kê, đặc biệt công tác phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, trong thành quả của đất nước có sự đóng góp to lớn của ngành Kế hoạch và Đầu tư và đặc biệt là ngành Thống kê. Bên cạnh đó, ngành Thống kê cần tiếp tục thực hiện tốt Đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) để cung cấp số liệu có chất lượng cho các tỉnh, thành phố; thực hiện tốt các đề án lớn của ngành, trong đó có đề án đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN trong lĩnh vực thống kê.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là tập trung nguồn lực thực hiện các đề án lớn của ngành như: Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; thực hiện dự án xây dựng hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử; tiếp tục nghiên cứu khả năng khai thác dữ liệu lớn trong tính toán, biên soạn chỉ tiêu thống kê; đồng thời, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân của Tổng cục Thống kê
© Ảnh : Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân của Tổng cục Thống kê

Ngành Thống kê sẽ đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030, sửa đổi các nhiệm vụ, mục tiêu của Chiến lược phù hợp với tình hình mới; tập trung thực hiện hai nội dung quan trọng của Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030, gồm: Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thống kê nhà nước; Tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Để Tổng cục Thống kê thực hiện thành công kế hoạch công tác năm 2020, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống thông tin thống kê theo hướng bảo đảm kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước. Các bộ, ngành cần phối hợp tốt hơn nữa với Tổng cục Thống kê trong việc chia sẻ, cung cấp dữ liệu hành chính và thông tin thống kê, đặc biệt là Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

Với những kiến nghị của Tổng cục Thống kê, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngay trong quý I năm 2020.

Kết quả đạt được trong năm 2019

Điểm lại những kết quả đạt được trong năm 2019, người đứng đầu ngành thống kê cho biết, ngay từ đầu năm qua số liệu thống kê, Tổng cục Thống kê nhận thấy nền kinh tế năm 2019 của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức nếu không có những giải pháp kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh thì khó đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,8%.

Do đó, Tổng cục Thống kê đã tham mưu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ về nội dung này và ngày 01/4/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019. 

Với sự quyết liệt, năng động và hiệu quả trong chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả tăng trưởng kinh tế đã vượt mục tiêu đề ra, có hai năm liên tiếp đạt tăng trưởng trên 7%.

Tổng cục Thống kê đã xây dựng và cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý với các giải pháp cụ thể báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đâu tư, Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ trong chỉ đạo điều hành nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đồng thời, xây dựng kịch bản kiểm soát lạm phát hàng năm, đưa ra các kiến nghị trong điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kiểm soát mà Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra.

Cũng theo ông Nguyễn Bích Lâm, trong năm 2019, toàn ngành đã thực hiện 30 cuộc điều tra và Tổng điều tra thống kê theo kế hoạch. Trong đó có Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả công đoạn, đổi mới về phương pháp và hình thức điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống kê, rút ngắn thời gian điều tra, và tiết kiệm nguồn lực so với phương pháp điều tra truyền thống bằng phiếu giấy, được điều tra viên sử dụng các thiết bị thông minh. 

Kết quả Tổng điều tra được công bố sớm hơn so với kỳ Tổng điều tra trước (kết quả sơ bộ được công bố vào ngày 11/7/2019, kết quả chính thức được công bố vào ngày 19/12/2019). Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay sử dụng thiết bị di động của điều tra viên thống kê cho công tác thu thập thông tin với nhiều chủng loại thiết bị khác nhau, đem lại thành công với chi phí thấp.

Việc ứng dụng thành công phiếu điều tra điện tử trong thu thập số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được cộng đồng quốc tế, thống kê các nước đánh giá cao và đề nghị Tổng cục Thống kê Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm.