06:59 20 Tháng Sáu 2021
Châu Âu
URL rút ngắn
01
Theo dõi Sputnik trên

MATXCƠVA (Sputnik) - Quốc hội Catalonia đã bỏ phiếu nghị quyết về việc công bố độc lập khỏi Tây Ban Nha.

Nghị quyết do đảng cực tả Ứng cử viên Phổ biến nhất (PUC) và liên minh "Cùng ủng hộ" đưa ra được 70 đại biểu ủng hộ, có 10 đại biểu bỏ phiếu chống, và hai đại biểu khác không bỏ phiếu.

"Catalonia chuyển thành một nhà nước độc lập theo hình thức của nước cộng hòa",- như nghị quyết nêu ra. Tài liệu này cũng tuyên bố "xây dựng nước Cộng hoà Catalonia là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, luật pháp, dân chủ và xã hội".

Một giờ sau khi bỏ phiếu tại Barcelona, Thượng viện Tây Ban Nha đã áp dụng hiệu lực của Điều 155 của Hiến pháp (về quản lý trực tiếp của Madrid ở Catalonia). Trong khuôn khổ của nó, chính phủ Tây Ban Nha đề xuất bãi nhiệm toàn bộ chính phủ Catalonia và trong vòng sáu tháng tuyên bố bầu cử trước thời hạn cho quốc hội khu vực. Cho đến lúc đó, các chức năng của chính phủ Catalonia sẽ được thực hiện bởi đại diện của các cơ quan trung ương.

Từ khóa:
Catalonia, Tây Ban Nha