15:37 23 Tháng Sáu 2021
TỔ HỢP TÊN LỬA CHIẾN LƯỢC RS-24 YARS
© Sputnik

Tổ hợp tên lửa chiến lược RS-24 "Yars"

Tổ hợp tên lửa liên lục địa của Nga dùng nhiên liệu rắn với đầu đạn phân tách, được phát triển trên cơ sở tổ hợp RS-12M2 "Topol-M".

Nhiều thông tin đồ họa hơn