Xe bọc thép đa mục đích AMN 233 114 “Tiger-M”

Xe bọc thép đa mục đích AMN 233 114 “Tiger-M”

"Tiger —M" được thiết kế để vận chuyển nhân sự và những hàng hóa khác nhau, kéo theo hệ thống rơ-mooc, lắp ráp vũ khí và thiết bị quân sự với bảo đảm chống đạn và mìn.    

Nhiều thông tin đồ họa hơn