05:09 24 Tháng Sáu 2021
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95
© Sputnik

Tu-95 là một trong những thành tố thiết yếu trong lực lượng hàng không chiến lược của Nga.

Tổ hợp tên lửa hàng không Tu-95 có tiềm năng hiện đại hóa đáng kể — được trang bị vũ khí và khí tài tên lửa mới.

Từ khóa:
tên lửa, vũ khí, hàng không, Tu-95, Nga

Nhiều thông tin đồ họa hơn