13:53 26 Tháng Một 2021
Tốp 15 nước có chi tiêu quân sự lớn nhất

Đồ họa thông tin của Sputnik thống kê các nước có mức chi tiêu quân sự lớn nhất.

Nhiều thông tin đồ họa hơn