06:48 23 Tháng Tư 2021
Quân đội Nga ở nước ngoài
© Sputnik

Trong bản thông tin đồ hình có các quốc gia, nơi hiện diện những đội quân theo quy định của các thỏa thuận liên chính phủ.

Các đối tượng quân sự của Nga ở nước ngoài- các tổ chức và đối tượng của Lực lượng vũ trang LB Nga được bố trí bên ngoài lãnh thổ Nga.

Từ khóa:
an ninh, căn cứ quân sự, quân đội, Nga

Nhiều thông tin đồ họa hơn