06:47 19 Tháng Chín 2021
Khẩu trang y tế: Hướng dẫn sử dụng
© Sputnik

Tổ chức Y tế Thế giới ra khuyến nghị sử dụng khẩu trang y tế dùng một lần do đại dịch coronavirus COVID-19.

Ai nên đeo và đeo như thế nào, cởi ra và vứt khẩu trang đúng cách ra sao - trong infographics của Sputnik.

Nhiều thông tin đồ họa hơn