09:36 21 Tháng Chín 2021
Pháo chống tăng 45 mm (53-K)
© Sputnik

Pháo chống tăng 45 mm (53-K) - bán tự động cỡ nòng 45 mm của Liên Xô,  được sử dụng ở giai đoạn đầu Thế chiến II, nhưng do không đủ sức mạnh xuyên thủng vỏ giáp xe tăng, nó đã được thay thế vào năm 1942 bằng pháo M-42 mạnh mẽ hơn, mặc dù cùng cỡ nòng.

Thông tin cụ thể về vũ khí này trong hình đồ họa thông tin (inforgraphic) của Sputnik.

Nhiều thông tin đồ họa hơn