16:00 22 Tháng Chín 2021
Bộ máy lãnh đạo cấp cao của  Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
© Sputnik

Nội dung chính xuyên suốt kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV của Việt Nam chính là vấn đề kiện toàn nhân sự. Thế hệ lãnh đạo mới, các vị trí chủ chốt của bộ máy Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đều đã lộ diện.

Quốc hội Việt Nam đã bầu ra các chức danh quan trọng nhất như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội... Bộ máy lãnh đạo chính quyền mới của Việt Nam được thể hiện rõ trong đồ họa của Sputnik Việt Nam.

Chủ đề:
Việt Nam bầu lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV (53)
Từ khóa:
Việt Nam

Nhiều thông tin đồ họa hơn