05:08 27 Tháng Chín 2021
Vũ khí
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Một phần trưng bày độc đáo của Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Quân đội-2017.

Tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Quân đội-2017 có phần giới thiệu những vũ khí mà quân đội Syria tịch thu được từ phiến quân Daesh cũng như vũ khí của chính Quân đội Syria.

Sputnik cung cấp chùm ảnh từ triển lãm:

 • Vũ khí của phiến quân ở Syria
  Vũ khí của phiến quân ở Syria
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Chiến lợi phẩm - súng Colt M1911 9mm (Mỹ)
  Chiến lợi phẩm - súng Colt M1911 9mm (Mỹ)
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Chiến lợi phẩm – khẩu Glock (Áo)
  Chiến lợi phẩm – khẩu Glock (Áo)
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Chiến lợi phẩm - súng Remington (Mỹ)
  Chiến lợi phẩm - súng Remington (Mỹ)
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Chiến lợi phẩm – súng băn tỉa Mannlicher SSG.69 (Áo)
  Chiến lợi phẩm – súng băn tỉa Mannlicher SSG.69 (Áo)
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Chiến lợi phẩm kép súng máy Type 56 (Trung Quốc)
  "Chiến lợi phẩm kép" súng máy Type 56 (Trung Quốc)
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Chiến lợi phẩm- súng máy M80 (Cộng hòa Séc)
  Chiến lợi phẩm- súng máy M80 (Cộng hòa Séc)
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Mảnh súng trường M16A4 (Mỹ)
  Mảnh súng trường M16A4 (Mỹ)
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Pháo binh tự chế của Daesh
  Pháo binh tự chế của Daesh
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Súng phóng lựu của phiến quân Syria
  Súng phóng lựu của phiến quân Syria
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Vũ khí 120 mm tự chế từ Daesh
  Vũ khí 120 mm tự chế từ Daesh
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Súng phóng lựu 218 mm tự chế của Daesh
  Súng phóng lựu 218 mm tự chế của Daesh
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Pháo thủ công 305 mm (Daesh)
  Pháo thủ công 305 mm (Daesh)
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Súng phóng lựu của phiến quân Syria
  Súng phóng lựu của phiến quân Syria
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Súng phóng lựu 305 mm (thủ công bắn mìn tự chế từ bình gas).
  Súng phóng lựu 305 mm (thủ công bắn mìn tự chế từ bình gas).
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Súng phóng lựu 120 mm (sản xuất công nghiệp), thu được của phiến quân
  Súng phóng lựu 120 mm (sản xuất công nghiệp), thu được của phiến quân
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Công cụ phóng đạn hóa học tự chế (Daesh)
  Công cụ phóng đạn hóa học tự chế (Daesh)
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Công cụ đánh bom tự sát
  Công cụ đánh bom tự sát
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Pháo 23-mm ZU-23-2 của quân đội chính phủ Syria
  Pháo 23-mm ZU-23-2 của quân đội chính phủ Syria
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • PTUR Fagot của quân đội chính phủ Syria
  PTUR "Fagot" của quân đội chính phủ Syria
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • BMP-1 quân đội chính phủ Syria được tăng cường chủ động tự tạo
  BMP-1 quân đội chính phủ Syria được tăng cường chủ động tự tạo
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
 • Xe tăng T-55 quân đội chính phủ Syria được tăng cường tự vệ
  Xe tăng T-55 quân đội chính phủ Syria được tăng cường tự vệ
  © Sputnik / Dmitry Shorkov
1 / 22
© Sputnik / Dmitry Shorkov
Vũ khí của phiến quân ở Syria
Từ khóa:
Syria, Diễn đàn "Quân đội-2017"