22:43 27 Tháng Chín 2021
Vũ khí
URL rút ngắn
20
Theo dõi Sputnik trên

VLADIVOSTOK (Sputnik) - Tàu hộ tống mới nhất của Hạm đội Thái Bình Dương mang tên "Gromki" đã được đưa ra khỏi bến tàu nổi ở Vladivostok, trưởng phòng hỗ trợ thông tin thuộc cơ quan báo chí Hạm đội Thái Bình Dương, ông Nikolai Voskresenski cho các nhà báo biết.

"Hôm nay tại Vladivostok đã hoàn thành việc đưa tàu hộ tống mới nhất của Hạm đội Thái Bình Dương có tên là "Gromki" ra khỏi bến tàu nổi. Ngày 31 tháng 8, tàu đã đã được đưa tới căn cứ chính của hạm đội từ nhà máy đóng tàu Amur trên bến tàu nổi vận chuyển"Zeya", — ông Voskresenski thông báo.

Sau khi ra khỏi bến tàu nổi, "Gromki" được các tàu kéo đưa tới bến căn cứ tiền xây dựng của xí nghiệp ở Vladivostok. Sau vài ngày, tàu sẽ được tiếp tục thử nghiệm về việc neo đậu, sau đó sẽ là phần chạy thử do nhà máy đảm nhiệm, và thử nghiệm cấp nhà nước.

"Gromki" là tàu hộ tống thứ hai thuộc dự án 20380. Tàu được xây dựng dành riêng cho Hạm đội Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa vũ trang.

Từ khóa:
Liên bang Nga, Hạm đội Thái Bình Dương