07:43 24 Tháng Chín 2021
Vũ khí
URL rút ngắn
30
Theo dõi Sputnik trên

MOSKVA (Sputnik) — Công ty Kalashnikov trên cổng thông tin của mình đã công bố một video mô tả cách thức thiết kế súng máy AK-12 mới nhất của Nga.

Theo đó, vũ khí mới được thiết kế hoàn toàn bằng công nghệ kỹ thuật số. "Bản mẫu điện tử" phù hợp với tất cả các thành phần vật lý.

Thiết kế AK-12 bắt đầu bằng việc phát triển «cấu trúc điều khiển»  sản phẩm, cho phép tổ chức thiết kế song song và đóng vai trò là dữ liệu đầu vào cho thiết kế 3D. Khi phát triển "cấu trúc điều khiển", bố cục sản phẩm tĩnh được hình thành và kiểm tra hoạt động của các yếu tố động học chính yếu.

Việc lắp ráp toàn bộ súng máy được thực hiện khi các thành phần đã sẵn sàng. Tiếp theo, một phân tích về các gia điểm hình khối, động lực học sản phẩm, cũng như phân tích chuỗi lắp ráp. Tất cả các thành phần của AK-12 được thiết kế theo bố cục ban đầu và công việc phát triển được thực hiện trong một môi trường kỹ thuật số duy nhất.

Từ khóa:
AK-12, Kalashnikov