12:00 26 Tháng Mười 2020
Quan điểm-Ý kiến
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Theo PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc, nếu là Đảng viên thì phải tuân thủ điều lệ, cương lĩnh của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thậm chí còn phải rất gương mẫu trước quần chúng, VTV cho biết.

Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn ghi nhận những đóng góp lớn lao của giới trí thức ở trong và ngoài nước, những người đại diện cho giới tinh hoa của đất nước. Tuy nhiên, không ai có thể đồng tình với việc làm của một số trí thức lấy danh nghĩa đóng góp xây dựng đất nước để truyền bá những nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới đây về đồng chí Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khiến nhiều người phải suy ngẫm. Bởi ông Chu Hảo là người xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, được Đảng, Nhà nước gửi đi Liên Xô đào tạo từ những năm 60 và sau đó đã giữ nhiều trọng trách, trong đó giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ năm 1996 — 2005. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với cương vị là Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, ông phải chịu trách nhiệm khi nhà xuất bản này xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị các cơ quan chức năng xử lý, thu hồi. Vi phạm Quy định về những điều Đảng viên không được làm.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Cán bộ có thành tre rồi cũng phải uốn nắn.
© Ảnh : Dân Trí
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: "Cán bộ có thành tre rồi cũng phải uốn nắn".

Không ai phủ nhận việc ông Chu Hảo đã có nhiều đóng góp cho đất nước khi ông tham gia xây dựng Viện Vật lý Việt Nam, cũng như góp phần triển khai Internet ở nước ta. Sau khi nghỉ hưu, nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của ông đã được các cơ quan của Đảng và Nhà nước ghi nhận. Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với việc trong thời gian dài gần đây ông đã có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, như Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận. Bởi trước hết ngoài trách nhiệm của một trí thức, một cán bộ cấp Thứ trưởng nghỉ hưu, ông còn là một Đảng viên.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, người trí thức bình thường đã phải có trách nhiệm với đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc rồi; còn nếu là Đảng viên, thì còn phải tuân thủ điều lệ, cương lĩnh của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thậm chí còn phải rất gương mẫu trước quần chúng nữa, nhất là khi có các bài viết và phát ngôn.

Giới trí thức luôn là tài sản quý giá đối với đất nước, dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn luôn trân trọng giới trí thức, nhất là những nhà trí thức ở cả trong và ngoài nước đã mang trí tuệ và tài năng của mình đóng góp xây dựng đất nước theo lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về những vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo thời gian gần đây chính là vì ông đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và việc xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Hảo là Đảng kỷ luật một Đảng viên đã vi phạm Điều lệ Đảng và Quy định về những điều Đảng viên không được làm.

 

Ý kiến trong bài viết là quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Sputnik.

Tin bài liên quan:

Đảng Cương, Quốc pháp: Nhân dân Việt Nam chờ đợi gì từ Tân Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng?
Nhờ dân tố cáo mới xử lý được hàng trăm cán bộ, đảng viên?
Bộ Công an: Bất cứ đảng viên nào nếu vi phạm đều phải bị xử lý
Từ khóa:
Internet, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Đảng Cộng sản, Nguyễn Trọng Phúc, Chu Hảo