20:06 28 Tháng Một 2020
© REUTERS / Thomas Peter
Tàu khu trục chở máy bay trực thăng loại "Izumo"

Nhiều hình ảnh hơn