18:49 25 Tháng Mười Một 2020
  • Máy bay thế hệ thứ năm T-50 trình diễn tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ MAKS-2015 ở Zhukovsky
  • Máy bay đa chức năng T-50 ở Zhukovsky
  • Các máy bay Su-34, T-50 và Su-35 C tại Triển lãm Hàng không và Vụ trụ MAKS- 2015 ở Zhukovsky
  • Máy bay đa chức năng T-50 ở Zhukovsky
  • Máy bay T-50 trình diễn tại Triển lãm Hàng không và Vụ trụ MAKS-2015 ở Zhukovsky
  • Ông Vladimir Putin trong cuộc thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 hồi năm 2010
© Sputnik / Maksim Blinov
Máy bay thế hệ thứ năm T-50 trình diễn tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ MAKS-2015 ở Zhukovsky

Các thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA) đã thành công, đến năm 2017 loại máy bay này sẽ bắt đầu được trang bị cho quân đội, ông Viktor Bondarev, chỉ huy trưởng lực lượng không quân Nga cho biết. Theo ông, máy bay T-50 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra và chỉ còn chờ hoàn thành các thủ tục kiểm tra.

Các thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA) đã thành công, đến năm 2017 loại máy bay này sẽ bắt đầu được trang bị cho quân đội, ông Viktor Bondarev, chỉ huy trưởng lực lượng không quân Nga cho biết. Theo ông, máy bay T-50 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra và chỉ còn chờ hoàn thành các thủ tục kiểm tra.

Nhiều hình ảnh hơn