07:21 20 Tháng Chín 2021
 • Tòa nhà trường Trung học mang tên Jean Cara ở Paris đầy những người nhập cư
 • Các di dân trong trường Trung học học mang tên Jean Cara ở Paris
 • Sơ tán di dân khỏi tòa nhà trường Trung học mang tên Jean Cara ở Paris
 • Cảnh sát đưa di dân ra khỏi tòa nhà trường Trung học mang tên Jean Cara ở Paris
 • Các di dân trong trường Trung học học mang tên Jean Cara ở Paris
 • Các di dân trong trường Trung học học mang tên Jean Cara ở Paris
 • Di dân trên đường phố Paris
 • Sơ tán di dân khỏi tòa nhà trường Trung học mang tên Jean Cara ở Paris
 • Các di dân trong trường Trung học học mang tên Jean Cara ở Paris
 • Một di dân Afghanistan trong trường Trung học học mang tên Jean Cara ở Paris
© REUTERS / Philippe Wojazer
Tòa nhà trường Trung học mang tên Jean Cara ở Paris đầy những người nhập cư

Trong mấy tháng liền Paris cố gắng đối phó với dòng di dân. Hồi trung tuần tháng Chín đã hủy hai khu trại, nơi tập trung khoảng một nghìn người tị nạn. Theo dữ liệu của chính quyền, hơn 2.200 di dân đã được cấp nơi tạm trú.

Trong mấy tháng liền Paris cố gắng đối phó với dòng di dân. Hồi trung tuần tháng Chín đã hủy hai khu trại, nơi  tập trung khoảng một nghìn người tị nạn. Theo dữ liệu của chính quyền, hơn 2.200 di dân đã được cấp nơi tạm trú.

Từ khóa:
Pháp, di dân, người nhập cư

Nhiều hình ảnh hơn