06:22 22 Tháng Chín 2018
 • Khách thăm nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva
 • Khách thăm nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva
 • Nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva
 • Thăm nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva
 • Công Chúa Tuyết tại nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva
 • Ông Già Tuyết và thiếu nhi tại nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva
 • Công Chúa Tuyết tại nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva
 • Hộp thư Ông Già Tuyết và thiếu nhi tại nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva
 • Một đoạn trích trong vở kịch Truyện cổ tích mùa đông trong rừng, ở nhà Ông Già Tuyết, Kuzminki, Moskva
 • Đoạn trích trong chương trình từ thiện Truyện cổ tích mùa đông trong rừng ở nhà Ông Già Tuyết, Kuzminki, Moskva
© Sputnik / Evgeny Biyatov
Khách thăm nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva

Nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva

Nhà Ông Già Tuyết ở Kuzminki, Moskva

Từ khóa:
thành phố Nga

Nhiều hình ảnh hơn