02:15 18 Tháng Bảy 2018
  • Cung điện Thượng viện trong Kremlin
  • Phòng làm việc của Tổng thống Nga Vladimir Putin
  • Cầu thang Shohinskaya trong Cung Thượng viện Kremlin
  • Phòng Katerinsky trong Cung Thượng viện Kremlin
  • Quốc huy LB Nga trong Cung Thượng viện Kremlin
  • Gian Trưng bày Quốc huy trong Cung Thượng viện Kremlin
  • Thư viện Tổng thống trong Cung Thượng viện Kremlin
  • Phòng họp của Hội đồng An ninh trong Cung Thượng viện Kremlin
Cung điện Thượng viện trong Kremlin

Dinh Tổng thống Liên bang Nga

Dinh Tổng thống Liên bang Nga

Nhiều hình ảnh hơn