Hà Nội+ 19°C
Matxcơva+ 0°C
  Ảnh

  Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin

  URL rút ngắn
  0 20
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
  © Sputnik/ Michael Klimentyev
  Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin

  Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin

  Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin

  Nhiều hình ảnh hơn