08:34 26 Tháng Chín 2018
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
 • Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin
© Sputnik / Michael Klimentyev
Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin

Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin

Cuộc họp báo thường niên của tổng thống Putin

Nhiều hình ảnh hơn