19:58 16 Tháng Một 2021
  • Các Nàng Bạch Tuyết diễu hành ở Matxcơva
  • Các Nàng Bạch Tuyết diễu hành ở Matxcơva
  • Các Nàng Bạch Tuyết diễu hành ở Matxcơva
  • Các Nàng Bạch Tuyết diễu hành ở Matxcơva
  • Nữ thành viên tham gia cuộc diễu hành của các Nàng Bạch Tuyết ở Matxcơva
  • Trang phục đón Năm Mới trong cuộc diễu hành của các Nàng Bạch Tuyết ở Matxcơva
  • Các nghệ sĩ tham gia cuộc diễu hành của các Nàng Bạch Tuyết ở Matxcơva
  • Một cô gái tham gia cuộc diễu hành của các Nàng Bạch Tuyết ở Matxcơva
© Sputnik / Kirill Kalinnikov
Các Nàng Bạch Tuyết diễu hành ở Matxcơva

Cuộc diễu hành của các Nàng Bạch Tuyết ở Matxcơva

Cuộc diễu hành của các Nàng Bạch Tuyết ở Matxcơva

Từ khóa:
Liên bang Nga

Nhiều hình ảnh hơn