19:04 04 Tháng Mười Hai 2020
  • Lễ hội Năm Mới tại Australia
  • Lễ hội Năm Mới tại Pháp
  • Lễ hội Năm Mới ở Đức
  • Lễ hội Năm Mới tại Brazil
  • Lễ hội Năm Mới ở Matxcơva
  • Lễ hội Năm Mới ở Nhật Bản
  • Lễ hội Năm Mới tại Mỹ
  • Lễ hội Năm Mới ở Tây Ban Nha
  • Lễ hội Năm Mới tại Iraq
  • Cảnh sát Ai Cập đối diện Kim tự tháp trong thời gian Lễ hội Năm Mới
© REUTERS / Jason Reed
Lễ hội Năm Mới tại Australia

Lễ hội Năm Mới trên thế giới

Lễ hội Năm Mới trên thế giới

Từ khóa:
năm mới

Nhiều hình ảnh hơn