07:04 15 Tháng Mười Một 2018
  • Tổ hợp tên lửa cơ động Topol thuộc đơn vị hỗn hợp Novosibirsk trong thời gian thi hành nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk
  • Chiến sĩ  điện báo-liên lạc viên của đơn vị tên lửa hỗn hợp Novosibirsk tại vị trí cơ động tại khu vực Novosibirsk
  • Các quân nhân của đơn vị hỗn hợp tên lửa Novosibirsk trong thời gian thi hành nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk
  • Các chiến sĩ thành viên nhóm chống phá hoại thuộc đơn vị hỗn hợp tên lửa Novosibirsk trong thời gian thi hành nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk
  • Các cỗ xe đảm bảo trực chiến trước cuộc hành quân đến địa điểm tập trận tại khu vực Novosibirsk
  • Các chiến sĩ thành viên nhóm chống phá hoại thuộc đơn vị hỗn hợp  Novosibirsk trong thời gian tổ hợp tên lửa thi hành nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk
  • Các quân nhân nghỉ ngơi trong lều bạt dã chiến tại địa điểm bố trí của đơn vị tên lửa Novosibirsk
  • Tổ hợp tên lửa làm nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Tổ hợp tên lửa cơ động "Topol" thuộc đơn vị hỗn hợp Novosibirsk trong thời gian thi hành nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk

Tổ hợp tên lửa trực chiến tại khu vực Novosibirsk

Tổ hợp tên lửa trực chiến tại khu vực Novosibirsk

Từ khóa:
Trang bị quân sự, Liên bang Nga

Nhiều hình ảnh hơn