02:24 22 Tháng Bảy 2018
 • Máy ảnh Zenit-ET với ống kính Helios-44m-6 do Liên Xô chế tạo
 • Súng-máy ảnh Fotosnayper FS-12 với máy ảnh Zenit do Liên Xô chế tạo
 • Biker với súng-máy ảnh Fotosnayper do Liên Xô chế tạo
 • Máy ảnh gương lật Liên Xô Zenit-AM2 với ống kính Helios 44K-4 và bộ kính quang học
 • Máy ảnh Liên Xô Zenit-EM với ống kính Helios-44m
 • Máy ảnh gương lật Liên Xô Zenit-122
 • Máy ảnh gương lật Liên Xô Zenit-B
 • Máy ảnh gương lật Liên Xô Zenit-E
 • Các cô gái đang chụp ảnh trên phương tiện giao thông công cộng
 • Máy ảnh gương lật Liên Xô Zenit-TTL
 • Máy ảnh gương lật Liên Xô Zenit-TTL, Zenit-11 và Zenith-212k
 • Cô gái với máy ảnh Zenit do Liên Xô chế tạo
Máy ảnh Zenit-ET với ống kính Helios-44m-6 do Liên Xô chế tạo

Máy ảnh Zenit của Liên Xô

Máy ảnh Zenit của Liên Xô

Nhiều hình ảnh hơn