15:01 18 Tháng Sáu 2018
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
 • Những vũ khí của Chiến thắng
Ảnh: Người lính vũ trang bằng súng tiểu liên PCA - vũ khí cá nhân chính của chiến sĩ Liên Xô trong Thế chiến II.

Những vũ khí của Chiến thắng

9 tháng Năm tại Nga sẽ kỷ niệm  lần thứ 71 Ngày Chiến thắng nước Đức phát-xít. Mời các bạn xem bộ ảnh của "Sputnik", dành riêng nhân lễ hội trọng đại này, giới thiệu các loại vũ khí và thiết bị quân sự mà Hồng quân đã sử dụng trong Thế chiến II.

 

Từ khóa:
Chiến tranh thế giới thứ II

Nhiều hình ảnh hơn