05:43 07 Tháng Mười Hai 2019
  • Các thành viên tham gia Bison-Track-Show 2016 ở khu vực Rostov
  • Thành viên tham gia show diễn mô tô trong khuôn khổ cuộc thi Bison-Track-Show-2015 tại khu vực Rostov
  • Các thành viên tham gia Bison-Track-Show 2016 trên đường đua trong khu vực Rostov
  • Thành viên tham gia show diễn mô tô trong khuôn khổ cuộc thi Bison-Track-Show-2015 tại khu vực Rostov
  • Các thành viên tham gia Bison-Track-Show 2016 trên đường đua trong khu vực Rostov
  • Các thành viên tham gia Bison-Track-Show 2016 trên đường đua trong khu vực Rostov
  • Các thành viên tham gia Bison-Track-Show 2016 trên đường đua trong khu vực Rostov
  • Các thành viên tham gia vòng đua máy kéo Bison-Track-Show 2016 trước khi bắt đầu cuộc thi tài ở trong khu vực Rostov
  • Các thành viên tham gia Bison-Track-Show 2016 trên đường đua trong khu vực Rostov
  • Các thành viên tham gia Bison-Track-Show 2016 trên đường đua trong khu vực Rostov
© Sputnik / Sergey Pivovarov
Các thành viên tham gia "Bison-Track-Show 2016" ở khu vực Rostov

Chủ nhật vừa qua tại Rostov-na-Donu đã diễn ra cuộc thi độc đáo: Đua máy kéo quốc tế lần thứ XIV "Bison-Track-Show-2016".

Tin bài liên quan:

Tại nước Nga đã diễn ra các vòng đua … máy kéo “Bizon – Track – Show – 2015”
Từ khóa:
Bison-Track-Show-2016

Nhiều hình ảnh hơn