00:15 13 Tháng Bảy 2020
  • Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới
  • Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới
  • Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới
  • Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới
  • Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới
  • Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới
  • Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới
  • Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới
  • Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới
  • Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới
© AFP 2020 / Patrick Kovarik
Ngày 6 tháng Bảy là ngày lễ quốc tế chính thức - Ngày nụ hôn quốc tế. "Sputnik" cung cấp cho bạn đọc các bức ảnh những nụ hôn nổi tiếng nhất.

Những nụ hôn nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới

Ngày 6 tháng Bảy là ngày lễ quốc tế chính thức — Ngày nụ hôn quốc tế. "Sputnik" cung cấp cho bạn đọc các bức ảnh những nụ hôn nổi tiếng nhất.

Nhiều hình ảnh hơn