03:38 19 Tháng Hai 2019
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
 • Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga tại thời điểm kiểm tra trình độ chuyên môn. Bài tập “Bức tường”.

Quân nhân Cận vệ Quốc gia Nga sát hạch trình độ chuyên môn

Trong năm 2016, trên cơ sở Bộ Nội vụ Nga đã thành lập một cơ cấu quyền lực mới gọi là Cận vệ quốc gia. Biểu tượng đặc biệt của Cận vệ Quốc gia là chiếc mũ nồi màu boóc-đô sẫm. Tuy nhiên, chỉ những người qua được các môn thi chuyên môn rất nghiêm ngặt về sức chịu đựng thể chất và tâm lý trong điều kiện gần với chiến đấu mới có quyền đội chiếc mũ đó.

Bộ ảnh của "Sputnik" giới thiệu về những thử thách như vậy của các chiến sĩ Cận vệ Quốc gia Nga.

Từ khóa:
Liên bang Nga

Nhiều hình ảnh hơn