• Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
 • Tân đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ Melania Trump
© REUTERS / Carlo Allegri
Ngày 05 tháng 11 năm 2016, Melania, vợ của ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump ở thành phố Wilmington (bang BắcCarolina).

Tân "đệ nhất phu nhân" của Hoa Kỳ Melania Trump

Donald Trump đã trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.  Doanh nhân lập dị, ông bầu và chính trị gia có đặc điểm luôn thích phụ nữ xinh đẹp. Đứng đầu trong số họ — người vợ hiện tại của ông, bà Melania — một người gốc Nam Tư cũ,  cựu người mẫu. Tập ảnh của "Sputnik" dành riêng cho tân "đệ nhất phu nhân" Mỹ.

Từ khóa:
Melania Trump, Donald Trump, Hoa Kỳ

Nhiều hình ảnh hơn