• Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
 • Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Một trong những chiếc xe GAZ đầu tiên: xe tải ba trục GAZ-AAA (1935-1943)

Sản phẩm của Nhà máy chế tạo ô tô Gorky

Ngày 01 tháng 1 năm 1932, Nhà máy chế tạo ô tô Gorky đã chính thức đi vào hoạt động (GAZ). Nhà máy được xây dựng với sự hỗ trợ của "Ford Motors". Do đó nhiều đặc điểm mang phong cách "Mỹ" nổi trội trong nhiều mẫu xe GAZ tiếp theo.

 Hiện nay, nhà máy ở Nizhny Novgorod vẫn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp chế tạo ô tô Nga. Được thành lập năm 2005 trên cơ sở nhà máy này, "Tập đoàn GAZ" hợp nhất 13 doanh nghiệp ở tất cả các vùng của Liên bang Nga. Sản phẩm của "Tập đoàn GAZ " chiếm tới 80%  thị trường xe buýt  của Nga, 50% thị trường xe tải nhẹ và 33% thị trường xe tải nặng vượt chướng ngại. Mời các bạn tìm hiểu lịch sử của GAZ  trong tập photoblog do"Sputnik" chọn lựa.

Từ khóa:
Nizhny Novgorod, Liên bang Nga

Nhiều hình ảnh hơn