23:08 18 Tháng Hai 2020
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (21-27 tháng 1)
© Sputnik / Alexey Agarishev
Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump và phu nhân Melania trong cuộc diễu hành nhân lễ nhậm chức tại Washington.

Những hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần: lễ nhậm chức của Trump và Tuần lễ thời trang ở Paris

Sputnik hướng bạn đọc chú ý đến những hình ảnh sống động và ấn tượng nhất do phóng viên ảnh của cơ quan truyền thông trên thế giới ghi lại trong tuần vừa qua.

Nhiều hình ảnh hơn