• Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
 • Tập ảnh trong khuôn khổ dự án kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng 1917
© Sputnik /
Người bán rong hai mặt hàng dép đi trong nhà và găng tay, Matxcơva, năm 1913.

Nước Nga trước cách mạng. Đại diện các ngành nghề khác nhau.

  2017  là năm kỷ niệm lần thứ 100 cuộc cách mạng Nga có tác động ảnh hưởng mạnh mẽ lên toàn bộ  quá trình lịch sử nhân loại trong thế kỷ 20. "Sputnik" khởi đầu dự án với tên gọi "100 năm Cách mạng 1917".

  Trong dự án này, chúng tôi cung cấp cho bạn đọc tuyển chọn những bức ảnh lưu trữ đại diện cho những nghề  phổ biến ở Nga, được  ghi lại  trong thời kỳ trước Cách mạng. Trong số những ngành nghề này vẫn có nhiều nghề tồn tại trong hình thức hiện đại cho đến tận ngày nay. Và không chỉ ở Nga…

Nhiều hình ảnh hơn