06:43 28 Tháng Hai 2020
 • Những hình ảnh sống động nhất trong tuần từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
 • Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.
© AFP 2019 / Norberto Duarte
"Sputnik" giới thiệu những hình ảnh sống động nhất trong tuần từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2.

Thế giới từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2 qua ống kính của máy ảnh.

 "Sputnik" giới thiệu những hình ảnh sống động nhất trong tuần từ 28 tháng 1 đến 3 tháng 2.

Nhiều hình ảnh hơn