19:00 29 Tháng Chín 2020
 • Sinh viên cầm những lá cờ nhỏ xếp thành đại kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh
 • Diễu hành trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, Việt Nam
 • Tượng đài Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam tại thành phố Cần Thơ
 • Quốc kỳ Việt Nam trong tay người thợ tại một xưởng sản xuất cờ ở Hà Nội
 • Thiếu niên tiên phong Việt Nam trong cuộc diễu hành
 • Quân nhân bên nền cờ Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh
 • Người đi xe đạp trên đường phố Hà Nội, trước lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng
 • Cảnh sát đặc nhiệm trên đường phố của Hà Nội trước Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Người phụ nữ bán hàng rong trên đường phố Hà Nội được trang hoàng nhân ngày lễ quốc gia
 • Thiếu niên tiên phong Việt Nam trong lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản
 • Người Việt trên đường phố Hà Nội, trước Đại hội Đảng toàn quốc của Việt Nam
© AP Photo / Nick Ut
Sinh viên cầm những lá cờ nhỏ xếp thành đại kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày 03 tháng Hai, Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng chính trị hợp pháp duy nhất trong cả nước kỷ niệm lần thứ 87 ngày thành lập.

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào năm 1930 trong cuộc hội nghị ở Hồng Kông, được tổ chức dưới sự chủ trì của Hồ Chí Minh, Người khi đó đại diện  cho Quốc tế Cộng sản. Trong nước Việt Nam hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là Người Cha của dân tộc, và ngày ra đời Đảng Cộng sản của nước Cộng hòa trở thành ngày lễ quốc gia.

Những hình ảnh sống động nhất của nước CHXHCN Việt Nam trong tập ảnh của Sputnik

Từ khóa:
Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam

Nhiều hình ảnh hơn